Naturen

Naturen

Sulkendrup Mølle er beliggende ved Ørbæk Å i Sulkendrup få kilometer fra Nyborg.


Vandmøllen ligger i et særegent og smukt natur- og kulturhistorisk område.


På de 14 tdr. land, der hører til møllen, kan man bl.a. opleve skov, sø, mose, å og eng.


Er man heldig, kan man både opleve isfugl, rørhøg og fiskeørn, eller se en havørred springe i den flotte laksetrappe muret i natursten.