Historien

Historien

Der har været stor menneskelig aktivitet ved Sulkendrup Mølle igennem tiderne, hvilket kan bevidnes ved  besøg i   mølleskoven, hvor der ligger fem gravhøje.

Den største rummer en jættestue fra yngre stenalder for ca. 5200 år siden. Jættestue-højen er blevet brugt til begravelser igennem mere end 3000 år. Både i bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen er døde på forskelligvis blevet begravet i højen.

Jættestuen blev første gang udgravet i 1919, og på foranledning af den daværende ejer blev højen og den jættestue, den rummer, fredet.

Området omkring jættestuehøjen udgjorde i mange år en prydhave. På toppen af højen havde mølleejerne placeret en flagstang og en bænk, hvorfra de kunne nyde udsigten over mølledammen.

Jættestuen var et yndet udflugtsmål for bl.a. skoleklasser. I midten af 80'erne blev jættestuen dog lukket af for offentligheden. Jættestuens gravkammer var delvist sunket sammen, og man var bange for yderligere sammenstyrtning.


I 2009 tog vi kontakt til Kulturstyrelsen, som udarbejdede et projekt for udgravning og restaurering.

Med dette projekt søgte vi A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal om støtte og fik en million kroner.

Restaureringen blev påbegyndt i foråret 2013. Alle træer på højen blev fældet, jættestuekammeret blev tømt, og der blev foretaget udgravninger.

Sydøstdanmarks Museum stod for udgravningen og restaureringen. Jættestuen er i dag en del af projektet ”Danmarks Oldtid i Landskabet” og siden sommeren 2014 åben  for offentligheden.

Sulkendrup mølle omtales allerede i 1425.  Vandmøllen er blevet genopført flere gange. Eksempelvis nedbrændte den både i 1919 og 1830, ligesom den i 1659 blev slemt hærget af svenskerne under Svenskekrigen.

 

Møllen har været fæstemølle under godset Holckenhavn og var i 1700-tallet forpligtet  til at male alt mel, der skulle bruges på godset, uden at mølleren måtte tolde for arbejdet.

 

Efter branden i 1919 blev de tidligere møllehjul erstattet af en ”moderne” vandturbine. Vandturbinen drev mølleriets kværne, valser, hejseværk m.m. frem til begyndelsen af 1990’erne, hvor turbinen var slidt op. Vandturbinen blev derefter erstattet med en kraftigere udgave, ligeledes fra 1919, hentet fra den nedlagte Holts Mølle ved godset Rønninge Søgård.

Sulkendrup Mølle var den sidste erhvervsaktive vandmølle i Danmark indtil mølleriets ophør i 2001, hvor møllens vandturbine havarerede. Flere hundrede års virke som mølleri sluttede dermed.

 

Efter nogle års stilstand blev et omfattende restaureringsarbejde af møllebygningen påbegyndt i 2008 med henblik på, at møllen med tiden kunne danne ramme om forskellige aktiviteter og dermed atter gøres til et levende og aktivt sted. Herunder blev også den gamle vandturbine totalrenoveret, og den er i dag tilkoblet en generator, der omsætter vandkraften til ren CO2 fri elektricitet.

I maj 2015 indviede Nyborg kommunes borgmester, Kenneth Muhs, den færdigrestaurerede møllebygning.


Senest har vi åbnet op for møllens 100 år gamle, men totalrenoverede vandturbine, så de besøgende, sikret bag glas, nu kan komme helt tæt på og opleve vandet strømme igennem møllekælderen og se vandturbinen arbejde.